10 fakta om norsk landbruk

10 fakta om norsk landbruk – Nibio

Årsskiftet er tid for å telje og gjere opp status. Noko endrar seg, noko ligg fast. I Noreg går talet på gardsbruk ned. Produksjonen held seg stabil. Mjølk, kjøt, egg og ull er dei viktigaste husdyrprodukta. Gras dominerer arealbruken …

10 kjappe om norsk landbruk – Nibio

Av Noregs samla landareal er berre 3,2 prosent dyrka jord. Korleis står det eigentleg til med norsk landbruk ved inngangen til 2016? Her får du eit knippe fakta.

NIBIO – 10 fakta om norsk landbruk: Kor mykje veit du

10 fakta om norsk landbruk: Kor mykje veit du eigentleg om norsk landbruk? Vi gir deg nokre kjappe fakta frå rapporten «Utsyn over norsk landbruk.

Norsk Landbruk

Om Norsk Landbruk; Kontakt redaksjonen; Annonsere i Norsk Landbruk; Bestill abonnement; Min side; Vilkår; klokken 10:48: Solid norsk gjeterhund-innsats 17.08.2018, klokken 10:16: Norsk Landbruk arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Konspirasjonsteorier om glyfosat på NRK – Norsk Landbruk

Urix sender aktivist-dokumentar om moderne landbruk full av faktafeil. Det er følelser mot tørre fakta. De tillater seg å bruke alle triks som finnes i boka. Og NRK har lånt bort sin troverdighet til folk som aller helst burde vært utstyrt med sølvfoliehjelmer. Norsk Landbruk arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god

FAKTA OM NORSK PELSDYRHOLD – PDF – docplayer.me

Notat fra Norges Pelsdyralslag FAKTA OM NORSK PELSDYRHOLD Pelsdyrnæringen er en naturlig del av norsk landbruk. Vi har lange tradisjoner, og er en viktig og lønnsom eksportnæring. Næringen sysselsetter

[PDF]

Et dusin fakta om norsk landbruk og …

3 Norsk landbruk handler om langt mer enn den norske bonden og hans gård s b ru k . Norsk landbruk handler vel så mye om fo r b ru ke rn e ,o m

Kronikk: Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk

Kronikk: Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk Økologiske landbruk gir mer mat der det trengs mest, skriver Jon Magne Holten, Maiken P. Sele, Anne-Kristin Løes og Grete Lene Serikstad. Det viser både svensk, norsk og internasjonal forskning. Hovedårsaken er at mineralsk nitrogengjødsel ikke brukes. 6: Økologisk landbruk …

jordbruk i Norge – Store norske leksikon – snl.no

Høsten 1999 la regjeringen frem stortingsmelding nr. 19 (1999–2000) «Om norsk landbruk og matproduksjon», som behandlet en ny landbrukspolitikk i et nytt årtusen. Den legger vekt på kompetanse, økt konkurranse og mindre regulering av jordbruket.

Norsk landbruk er klimasmart landbruk

Fakta om Klimasmart landbruk. Klimasmart landbruk eies av Norges Bondelag, Norsk Landbrukrådgivning, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri; Prosjektet har blitt bevilget 20 millioner over statsbudsjettet