Å skrive masteroppgave

[PPT]

Om å skrive masteroppgave – uio.no

 · Web view

Skriveutfordringer ifb. med masteroppgave Mengdetrening: tidligere erfaring er viktig Storstrukturens betydning for klarhet og konsistens Evnen til å skrive om igjen Evnen til å søke og innarbeide respons Sentrale vurderingskriterier A: “Tildels fremragende og originalt arbeide som bekrefter en meget god forståelse og håndtering av teoretiske og …

Hvordan skrive en god masteroppgave | Lærelogg

Georg i klassen har satt standarden som flere av oss har begynt å følge. Vi tar skippertakene nå, lenge før vi trenger å ta dem. Dermed kan vi ta flere skippertak. Har du andre tips rundt planlegging eller det å skrive en god masteroppgave, er jeg interessert i å høre i kommentarfeltet.

10 tips til å skrive en bedre masteroppgave by Ingrid

Sett av tid til å lese korrektur, rette fotnoter, organisere bilder og jobbe med det formale før du leverer. 10 tips til å skrive en bedre masteroppgave …

[PDF]

Hvordan skrive Masteroppgave – heim.ifi.uio.no

Hvordan skrive Masteroppgave Jim Tørresen Februar 2005 Det finnes flere måter å skrive en god rapport på, så dette skrivet må kun ses på som ett forslag. Oppbygging av rapporten En masteroppgave kan på mange måter ses på som en utvidelse av en ordinær vitenskapelig artikkel.

Å skrive masteroppgave – AHR | UiT

a) Måten å arbeide med materialet på skal defineres i forhold til (1) spørsmålsstilling og (2) materialets art, på en slik måte at materialet kan «åpne seg opp» og gi et best mulig …

Å skrive masteroppgave. Opplegg, disposisjon metode

Å skrive masteroppgave. Opplegg, disposisjon, metode Professor Tarjei Bekkedal, fagansvarlig for masteroppgaver Å skrive masteroppgave Opplegg, disposisjon, metode Professor Tarjei Bekkedal, fagansvarlig for masteroppgaver Forelesningens innhold 1.

Masteroppgaven i juss – Universitetsforlaget

Dette er en praktisk guide til hvordan man skriver masteroppgave i juss. Du føres gjennom hele skriveprosessen fra valg av tema til sluttføring og innlevering. Masteroppgaven er kronen på verket etter fem års studier.

[PDF]

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven – …

En masteroppgave består av følgende elementer: • Tittel • Forord • Sammendrag • Innledning • Metoder • Resultater • Diskusjon • Referanser • Vedlegg (ikke obligatorisk) Selv om oppgaven som oftest leses i denne rekkefølgen, er det …

Masteroppgaven | NHH

I ditt tredje eller fjerde semester skal du skrive masteroppgave. Oppgavens omfang er på 30 studiepoeng, skal skrives innen hovedprofilen, o

HJELP! Hva skal jeg skrive masteroppgave om? – …

Hva slags kriterier skal man bruke for å velge masteroppgave, når man kan skrive om nesten hva man vil, og man ikke trenger å tenke så mye på hva som er «lurt»? Foto: Flickr-bruker Voxphoto CC-BY-NC-ND