Alle utleiere må måle radon

Utleiere skal måle radon i leiligheter – men ingen har

Utleiere skal måle radon i leiligheter – men ingen har oversikt over om det blir gjort. Det må være andre måter å sørge for at utleiers plikter blir overholdt på, sier han. Alle kommuner skal lage årlige tilsynsplaner innen miljørettet helsevern. Rune Skatt ved Folkehelsekontoret i Bærum er med i Nettverk for miljørettet

Alle utleiere må måle radon

Jacobsen leier ut tre hybler, men var ikke klar over at det ble påbudt å måle radon i utleieleiligheter fra 1. januar 2014. – Dette var helt nytt for meg, og derfor ble jeg litt skeptisk da jeg ble oppringt av et firma som skulle selge meg tjenesten, sier han.

Sørg for gyldig radonmåling | Huseierne

Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Det må også dokumenteres at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt, og alt må være på plass innen 1. januar 2014 hvis du skal leie ut lovlig.

Nyttig å vite om radon i leiebolig – leieboerforeningen.no

Alle utleiere har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt

Snart må utleiere måle radonnivået – itromso.no

Snart må utleiere måle radonnivået. Som utleier plikter du nå å fremvise papirer på radonmåling gjort i utleieenhet. — Og det gjelder alle, sier Mona Yri hos Miljørettet helsevern. Strålevernet anbefaler uansett alle å måle radon hjemme og å få utført nødvendige tiltak.

Har du leieboer må du måle radon – adressa.no

Har du leieboer må du måle radon. Radonmålere er obligatorisk for utleiere å plassere i utleieleiligheten fra 1. januar 2014. Foto: Børge Sved. Sissel Lynum Fra 1. januar 2014 må alle som leier ut boliger måle radonnivået i utleieleiligheter, for å …

Farlig nivå av radon i bolig: – Viktig at du måler radon

Statens strålevern anbefaler alle å sjekke og måle radon i boligene sine. Unntaket er de som bor i høyere etasjer i blokkleiligheter. For utleiere av boliger er det krav om å dokumentere at radonnivået er lavt, som betyr at utleier må sørge for å måle…

Leier du ut bolig? – Da må du måle radonnivået – Sørnett

Fra og med 1. januar 2014 kom det en lov som tilsier at alle utleiere er pliktig til å oppgi radonverdier i boligen til leietakere. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige og private, inkludert leiligheter tilknyttet egen bolig. Hvis du lurer på om huset ditt inneholder radon må du måle

Nyttig fakta om radon – leieboerforeningen.no

Alle utleiere har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt

Måling av radon i boliger – Statens strålevern

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. Hvorfor må jeg måle radon om