Få sier nei til å vie homofile

Få sier nei til å vie homofile

Sist uke gjorde Kirkemøtet sitt historiske vedtak som sier at homofile nå skal få lov til å vies i kirken. Samtidig har prester anledning til å benytte seg av reservasjonsretten, slik Yohannes vil gjøre.

Prester krever å få vie homofile par – VG

 ·

Det er trist å måtte si nei til å vie homofile par i kirken, dette handler om våre brødre og søstre som ønsker å feire sin kjærlighet og få Guds velsignelse, sier Lockertsen. Geir Wiknes som er leder i Åpen kirkegruppe, mener Kirkerådet trenerer saken.

Sier nei til å vie homofile – Lokale nyheter – dagsavisen.no

Sier nei til å vie homofile Etter mange og lange diskusjoner vedtok Kirkemøtets medlemmer 11. april 2016 at Den norske kirke skulle få en liturgi for vigsel av likekjønnede par, og banet dermed vei for at par av samme kjønn skulle kunne gifte seg i …

Få prester i Grenland vil vie homofile – varden.no

 ·

Et mindretall av prestene i Grenland vil vie homofile og lesbiske i kirken. Saken er sår og vanskelig i flere menigheter. I Skien prosti sier et klart flertall nei til å vie likekjønnede, men prosten ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor mange som sier ja eller nei.

Norske prester: Derfor vil vi ikke vie homofile – VG

 ·

SIER NEI: Sogneprest Dag Håland ønsker ikke å vie homofile i kirken. Vedtaket åpner imidlertid for at prester får muligheten til å reservere seg mot å vie homofile. Jeg mener ikke at homofile bør få vies i kirken, sier Koppang til VG, og forklarer: – Det handler om skapelsen. Gud skapte mann og kvinne og velsignet dem, og det

Sier nei til å vie homofile – Vårt Land – vl.no

Sier nei til å vie homofile. Per Arne Dahl var den eneste av biskopene som ikke ville svare entydig på om han var for eller imot likekjønnet vigsel. – I media har biskopen ønsket å få fram at han aksepterer og anerkjenner homofile. Men i teologien er det litt mer komplisert. Ikke alle sier ja til likekjønnet ekteskap av den grunn

Bergensavisen – – Bare Tone vil vie homofile – ba.no

13 av 15 prester i Nordhordland sier nei til å vie homofile og lesbiske. – Jeg kan få det travelt, sier Tone Marit Håland Dyrkolbotn som er den eneste som sier ja.

Menigheter må kunne si nei til å vie homofile – Dagen.no

Onsdag ble det klart at at det er flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke, viser en opptelling som Vårt land har gjennomført.. Ifølge avisen sier 61 av delegatene ja til likekjønnet vigsel etter kandidatene for Nord-Hålogaland, Agder og Telemark, Nidaros, Borg, Møre, Oslo og Hamar er klare. 32 sier nei.

Prester vil ikke vie likekjønnede par – Vårt Land – vl.no

Sokneprest Anette Vognild i Rennebu sier nei til å vie homofile og lesbiske. – Standpunktet er tatt ut ifra min egen overbevisning. Samtidig må vi stille kirka til disposisjon, noe som betyr at det må eksterne prester til å utføre handlingen, sier hun.

Askøys sokneprester sier nei til å vie homofile – av-avis.no

– Når likekjønnet samliv omtales i Bibelen, er det kun i én sammenheng. Synd, sier soknepresten for Tveit, Peter Rikard Johansen. – Når likekjønnet samliv omtales i Bibelen, er det kun i én sammenheng. Synd, sier soknepresten for Tveit, Peter Rikard Johansen. Askøys sokneprester sier nei til å vie homofile. Oppdatert: 21.apr