Folkeavstemmingen om unionsoppløsningen den 13.08.1905. Bildet viser velgerne gå i tog til valglokalene etter gudstjenesten. Alle de 1118 haugesunderne som avga stemme svarte ja til unionsoppløsning med Sverige. –

Det hjelper ikke med toetasjes tog, hvis du ikke har folk

Styret i Bane NOR ble møtt av fagforeningsmedlemmer med faner da de ankom for å avgjøre selskapets framtid: Hvor mye skal settes ut til private?

Berlingske Tidende ’98 – 3% af danskerne bruger

nu, om Internettet enten er en død sild, eller om det kommer til at gå stærkt, som vi ser i USA nu,« siger administrerende direktør Anders H. Høiris, Egeberg Reklamebureau. Projektleder Ronnie Job, der selv er noget af en computer-nørd, mener, at en vigtig konklusion af undersøgelsen er, at man ikke må »føle sig bag om dansen, hvis

Frokostseminar: Universell utforming – fra tvangstrøye til

I dette frokostseminaret om Universell utforming så kommer vi til å snakke om jeg opplever som den store misforståelsen rundt universell utforming. Fordi Målet med løsninger er at de skal være for alle. Universell utforming – fra tvangstrøye til mulighet

Ledelse av samtalegrupper i demensomsorgen on Vimeo

Watch video · Denne undervisningsfilmen viser opptak fra samtalegrupper, og gir verdifulle tips om hvordan helsepersonell og frivillige kan lede samtalegrupper i demensomsorgen.…

[PDF]

En undersøgelse af hæveadgangen i større …

En undersøgelse af hæveadgangen . i større tilvirkningskøb . Handelshøjskolen i Århus . 2009 . Bachelorafhandling Samtlige IC4-togsæt skulle indsættes over en årrække og planen med gode tog til alle ville således være implementeret ved køreplanskiftet 2005/2006. ofte overskrider såvel den økonomiske som den tidsmæssige

Vurdering av om utleie av båt er næringsvirksomhet

Det bør derfor vurderes om de aktiviteter skattyter har overlatt til charterselskapet, sett i sammenheng med de aktiviteter skattyter selv utøver, tilsier at skattyter driver næringsvirksomhet. Som det fremgår av saksforholdet, vil charterselskapets aktivitet i den forelagte sak først og fremst knytte seg til markedsføring og kontakt med

Vesten støtter korrupte oligarker i Ukraina, på tvers av

Vitrenko innleder sine kommentarer med å vise til statistikk som forteller at Ukraina er i ferd med å gå i oppløsning. 91 prosent erklærer i en meningsmåling at forholdene i landet er kritiske eller egnet til å fremkalle en sosial eksplosjon. Mørk tid for Sverige når myndigheter, media bruker alle tenkelige metoder for å strupe

[PDF]

VÅGEHVALUNDERS~KELSER VED SPITSBERGEN OG …

nomførte Havforsltningsinstituttet undersølrelser om- bord i to smålivalfangere for å fore videre de tid- ligere undersøkelser av vågelival, og spesielt for å få nye opplysninger om vågehvalen i området Sval-

«Holmenes kokkepiker året 1916»..Rorbukokker ved …

«Holmenes kokkepiker året 1916»..Rorbukokker ved Husøy, Ona..Bildet viser noen av jentene som kokte under fiske år 1916 ute på Husøyholmene. .

[PDF]

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets …

Fra Kridthav til Vesterhav. Nordsøbassinets udvikling vurderet ud fra seismiske hastigheder PETER JAPSEN Denne afhandling er i forbindelse med de nedenstående anførte offentliggjorte afhandlinger af Det Naturvidenskabelige Fakul- dyb erosion blev erkendt som årsagen til at den for-ventede olie var forsvundet, vandt teorien om land-