Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Forskrift om ernærings- og helsepåstander. Artikkel 19 Endring, midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenning ; (EU) nr. 1047/2012) om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjelder som forskrift med de …

Ernærings- og helsepåstander | Mattilsynet

Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander (høringsfrist 23.05.2016) Sist endret: 23.05.2016 Endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (høringsfrist 17.04.2016)

Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og

Endr. i forskrift om ernærings- og helsepåstander. Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, 1 særleg artikkel 18 nr. 5 og. ut frå desse synsmåtane: 1)

[PDF]

Utkast til forskrift om endring av forskrift om …

Utkast til forskrift om endring av forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet xx.xx.2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5.

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT

1 Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2016/10749 Dato: Org.nr: HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet sender med dette utkast til forskrift om endring i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler …

Ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. Forskriften trådte i kraft 1. mars. Den offisielle tittelen er forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. Ekstern lenke: Forskriften i fulltekst

Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. februar 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Påstandsforordningen: ernærings- og helsepåstander …

Som en oppfølging av Syse rapporten ble Mattilsynet bedt, i samarbeid med SLV, om å utarbeide dokumentet «Retnigslinjer for dokumentasjon ved bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler».

Påstandsforordningen – forordning (EF) nr. 1924/2006 om

Dette er regler som næringsmidler må tilfredsstille for å kunne markedsføres med ernærings- og helsepåstander. Ernæringsprofiler vil sette konkrete grenseverdier for innhold av visse næringsstoffer i mat- og drikkevarer.

[PDF]

Forskrift om markedsføring av mat og drikke rettet …

nr. 1385 om merking mv av næringsmidler, forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler, forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og forskrift …