Førstehjelp

Førstehjelp | sikresiden.no

Førstehjelp. Ring 113 – s i hvor du er, f ølg instruksjoner og send noen i møte. Gi livreddende førstehjelp til nødetatene er på stedet.

Førstehjelp – Hva gjør du? – Norsk Luftambulanse

Førstehjelp ved hjerneslag Hjerneslag er en av de store folkesykdommene og årsak til invaliditet og dødelighet. Proppløsende behandling kan redde millioner av hjerneceller og hindre varig invaliditet.

Førstehjelp – Røde Kors

Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadet er det du som må ta ansvar og hjelpe. Din kunnskap og innsats kan redde liv.

Norsk Førstehjelp

Norsk førstehjelp lærer deg og dine ansatte å redde liv! Vi leverer et helhetlig konsept med hjertestarter, førstehjelpsutstyr, førstehjelpskurs, service-/vedlikeholdsavtale for utstyr og kurs, og krisehåndtering.

Førstehjelp – YouTube

Click to view on Bing5:41

May 02, 2012 · Førstehjelp er den første assisstansen som alle kan bidra med når det oppstår akutt sykdom eller skade. BM: http://ndla.no/nb/node/80733?fag=37&meny=1555 NN:

Author: Nasjonal digital læringsarena

FØRSTEHJELP by Ida Gangeskar on Prezi

Kompetansemål Eleven skal kunne utføre grunnleggende førstehjelp Tema Generell førstehjelp Førstehjelp i aktuelle situasjoner: Sirkulasjonssvikt og blødninger

Forsiden

Lær førstehjelp på voksne. Kursene passer blant annet for lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler, aktivitetsskoler, høyskoler og universiteter, samt ansatte ved kontor, servicenæringer og bygg- og anleggsbransjen.

Solfrid Raknes

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen.

Førstehjelp og skader – helsenorge.no

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar førstehjelp hvis familiemedlemmer, en kollega, et barn eller en fremmed blir akutt syke eller skadet.

Førstehjelp – Wikipedia

Førstehjelp er den første hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom. Det omfatter i prinsippet alt fra å sette plaster på et lite kutt i fingeren til hjerte-lunge-redning.I dagligtale forstås gjerne førstehjelp som livreddende førstehjelp.

Historie ·