Gravminner fra Tana, Finnmark

Gravminner fra Tana, Finnmark – Brukernes eget forum

Aug 06, 2013 · Nå er det gått nesten en måned med flere eposter til DIS’ Gravminner (både addressen for Finnmarkskontakten og hovedaddressen for hele landet), men har ikke fått svar. Jeg har allerede skrevet av teksten fra alle gravminnene så det er kanskje like greit og bare legge dem inn her for da kommer de frem om noen søker i innleggene.

Samiske kirkegårder Registrering av automatisk freda

Resultatet av registreringsarbeidet danner grunnlaget for en foreslått kronologi og typologi, der en kan skille mellom fem typer samiske er/kristne gravplasser i Nordland, Troms og Finnmark. De viser ellers store likheter med omsyn til form, gravminner og plassering i landskapet i de respektive områdene. I.

www.disnorge.no

 ·

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Fiske i Tana Finnmark. – YouTube

Nov 03, 2011 · Noen fine fiskebilder fra Finnmark(tana),et drømme sted for fiskera:))))) Vidar Olsen

Trolldom, gravminner og ymist anna: Fiendebilder i Finnmark

Jeg har skrevet en masteroppgave om kirkegårdskultur, gravminner og symbolikk (2008). I 2010 fikk jeg doktorgradsstipend i historie for å undersøke sammenhengen mellom grensekonflikter og trolldomsprosesser i Finnmark på 1600-tallet.

Trolldom, gravminner og ymist anna: Trolldomssaker i

torsdag 7. november 2013. Trolldomssaker i Finnmark før 1600

Om Tana | Brenningen i Tana høsten 1944 – snefjellet.no

Her kan du lese en oversiktsartikkel om hva som skjedde i Tana høsten 1944. Her kan du lese om bombingen av Smalfjord 26. oktober. Her kan du lese en artikkel om brenningen fra 31. oktober til 6. november. Her kan du lese en artikkel om Berntine Ruud Hellesnes og de to bindene av «Finnmark i flammer». Her finner du et notat om arbeidet med et minnesmerke som styret i Tana …

Samiske Kirkegårder. Norsk institutt for

Holand 2002b) for heile det samiske forvaltningsområdet viser at: Sju herreder, det vil si; fem herreder i Finnmark (Kautokeino, Karasjok, Polmak, Nesseby og Kvalsund) og to i Nord-Troms (Kvænangen og Lyngen), faller i gruppe 1, som fremdeles har en samisk majoritetsbefolkning rundt Ni til12 herreder, dvs. åtte til11 herreder i Finnmark …