Karl Marx. Det kommunistiske manifest

Karl Marx og Friedrich Engels: Det Kommunistiske Partis

Karl Marx (1861) Friedrich Engels (1861) Det kommunistiske Partis Manifest – eller blot Manifestet – er uden tvivl det mest berømte og mest læste stykke socialistiske litteratur i …

Det Kommunistiske Partis Manifest – marxists.org

Karl Marx (1861) Friedrich Engels (1861) Det kommunistiske Partis Manifest – eller blot Manifestet – er uden tvivl det mest berømte og mest læste stykke socialistiske litteratur i …

Det Kommunistiske Manifest (Karl Marx)

af Karl Marx. Det Kommunistiske Manifest . Fra Marxisme Online: Det kommunistiske Partis Manifest – eller blot Manifestet – er uden tvivl det mest berømte og mest læste stykke socialistisk litteratur i historien. Selv i dag – 150 år efter det første gang udkom – kan Manifestet tjene til inspiration for socialister.

The Communist Manifesto – Wikipedia

The Communist Manifesto summarises Marx and Engels’ theories concerning the nature of society and politics, that in their own words, «The history of all hitherto existing society is the history of class struggles».

Author: Karl Marx and Friedrich Engels

K. Marx og Fr. Engels: Det Kommunistiske Partis Manifest

Det har opløst den personlige værdighed i bytteværdi, og i stedet for de utallige tilsikrede og velerhvervede friheder har det sat den samvittighedsløse handelsfrihed som den eneste. Det har, kort sagt, i stedet for den udbytning, der tilsløres af religiøse og politiske illusioner, sat den åbne, skamløse, direkte, beregnende udbytning.

[PDF]

ENGELS – oktobernet.dk

Det kommunistiske manifest havde til opgave at proklamere, at de moderne borgerlige ejendomsforhold går en uundgåelig opløsning i møde. Men i Rusland finder vi, ved siden af hur-tigt opblomstrende kapitalistisk svindel og tilløb til borgerlig grundejendom, at over halvdelen af jorden er i bøndernes fæl-leseje.

Det kommunistiske manifest – Forord – marxists.org

Den første udgave af «Det kommunistiske partis manifest» udkom, i Bakunins oversættelse, i begyndelsen af 60’erne på Kolokol’s trykkeri. Vesteuropa kunne dengang kun se et litterært kuriosum i den (den russiske udgave af manifestet).

Filosofisk tekst: Det kommunistiske manifest – Filosofi …

 ·

Karl Marx skriver » Det, der karakteriserer kommunismen, er ikke afskaffelsen af ejendom overhovedet, men afskaffelse af den borgerlige ejendom». Altså er ejendomme (såsom huse, biler, computere, alt!) ikke ejet af borgere i …