Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid

Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid – …

Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid. I hovedområdet Personlige valg er to av kompetansemålene knyttet til planlegging av en karriere og formulering av …

4 Eksempler på undervisningsopplegg – udir.no

Dokumentasjon. Vitnemål og kompetansebevis Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid; Vurdering i utdanningsvalg; 4 Eksempler på undervisningsopplegg. Tema: Videregående opplæring; (noen av oppleggene er tverrfaglige og kan også ha kompetansemål fra andre fag), og gir forslag til læringsmål og innhold i …

Veiledning i utdanningsvalg – PDF – docplayer.me

Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid I hovedområdet Personlige valg er to av kompetansemålene knyttet til planlegging av en karriere og formulering av mål for karrieren. Det er viktig at elevene lærer at planer kan endres, og at mål kan være både kortsiktige og langsiktige.

Dokumentasjon av elevenes arbeid | FYR

Med NDLAs dokumentasjonsverktøy kan elevene gjøre dette både enkelt og oversiktlig.Kikk etter ikonet for dokumentasjonsverktøy når du er inne på NDLAs sider. Det finner du nederst på fagets forside eller under fanen «Verktøy» i høyremenyen når du er inne på en hvilken som helst fagside. Dokumentasjon av elevenes arbeid Delt av

Utdanningsvalg veiledning til læreplan – PDF

Karriereplaner og dokumentasjon av elevenes arbeid I hovedområdet Personlige valg er to av kompetansemålene knyttet til planlegging av en karriere og formulering av mål for karrieren. Det er viktig at elevene lærer at planer kan endres, og at mål kan være både kortsiktige og langsiktige.

[PDF]

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø – Lyngdal …

• Systematisk internkontroll og dokumentasjon av elevenes skolemiljø • Elev- og foreldremedvirkning gjennom rådsorganene som elevråd, FAU, SMU. Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte

[PDF]

Plan for elevenes skolemiljø – lyngdal.kommune.no

D. Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid • Systematisk internkontroll og dokumentasjon av elevenes skolemiljø • Skolene melder inn antall varsler, «Meldingsskjema til rektor» hver måned til kommunens styringssystem. Antall varsler drøftes og reflekteres over på

[PDF]

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 – …

Mestring er en viktig drivkraft i alt arbeid, og bidrar til pågangsmot, arbeidslyst og • Elevenes og lærlingenes medvirkning og medansvar Dokumentasjon av faglig arbeid Selvstendighet Orden Gjennom-føring Vurdering av kvalitet Læring NYTT ARBEID. 12