Kartleggingsmøte Lavangen kommune – Rom for kultur

Kartleggingsmøte Lavangen kommune – Rom for kultur

Lavangen kommune ligger i Sør-Troms, og har et innbyggertall på i overkant av 1000 personer. Lavangen er en relativt liten kommune i geografisk utstrekning og sambruk/ lokalisering er mulig å få til.

Kommunene – Rom for kultur

Rom for kultur En erfarings- og ressursbank for utvikling av kulturarenaer i Troms. Toggle Sidebar. 5. juli 2016 12. april 2018. Kvænangen kommune / Kultur og fritid / Kartleggingsmøte Kvænangen kommune Lavangen kommune / Kultur, fritid og næring / Kartleggingsmøte Lavangen kommune

Seminar om søknadsskriving og – lavangen.kommune…

Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer lag og foreninger m/ egne hus til seminar på Sjøvegan 31. januar 2018.

Kommunefakta Loabák – Lavangen – SSB

Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. Lavangen kommune. Kommunefakta Loabák – Lavangen – 1920 (Troms Romsa) Personer som bor i husholdninger der: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter er

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og

Representanten fra ressurssenter for oppvekstmiljø ( ROM) har ledet arbeidet. Målet med arbeidet var å utarbeide retningslinjer for skoler i Kongsberg kommune, slik at skolevegring / skolefravær kan forebygges og følges opp på en enhetlig måte. Oppfølgingsplan for barnehager og skoler Maler for kartleggingsmøte o Innkalling til

Sør-Troms. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord

Disse bygdene vokste frem i kystområdene fra ca og frem til Vårt samiske miljø er aktivt, og Lavangen kommune har status som samisk språkområde. På grensen mellom Skånland og Evenes ligger Várdobáiki samiske senter, hvor den samiske kultur- og musikkfestivalen Márkomeannu arrangeres i juli hvert år.

[PDF]

Sør-Troms

Lavangen kommune Salangen kommune Skånland kommune GRATANGEN KOMMUNE-et sted å bli glad i inkluderende samfunn med rom for alle • vakker natur med muligheter for friluftsliv hvor den samiske kultur- og musikkfestivalen Márkomeannu arrangeres i juli hvert år.

[PDF]

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sak 49/13 Rom for kultur Lavangen kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland

Fjellkysten Gjestehus – Overnatting, aktiviteter og kultur

Bo hos oss innhyllet i naturen og de vakre omgivelsene. Her kan du senke skuldrene og la roen synke inn.

[PDF]

KMBT C554e-20150211145010 – Drammen kommune

Drammen kommune utarbeider en lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. kultur og livssyn, moskeer i Drammen, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOT l), Drammen naeringslivsforening, KS, o ikke rom for alternative perspektiver o drastiske handlinger, som støtte eller oppfordringer til void, anses som