Klimagassutslipp fra transport

Klimagassutslipp fra transport – Kollektivkampanjen

Klimagassutslipp fra transport Klimautslippene fra transport i Norge er på det høyeste nivået noen gang. Bare i perioden 1990 til 2016 økte utslippene fra …

Klimagassutslipp fra transport | Miljøstatus – …

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2016 har utslippene økt med 24 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene.

Transport – hvordan få ned utslipp fra …

Miljødirektoratet inviterer deg til deres webinar Transport – hvordan få ned utslipp fra personbiltransport i kommunen?

Klimagassutslipp fra transport og meierivirksomheten

Parisavtalen fra 2015 setter ambisiøse mål for den norske klimapolitikken. Transport står for 64 prosent av klimagassutslippet vårt, dobbelt så mye som produksjonen.

[PDF]

Transport og klima: Bakteppe og utfordringer

Transport og klima: Bakteppe og utfordringer Knut H. Alfsen CICERO Senter for klimaforskning Transport, milj¿ og forskning 2010 Klimagassutslipp fra transport:Veitrafikk dominerer •Hvordan måle klimaeffekter av transport?

Kalkulator for beregning av klimagassutslipp fra

3 Transport Hovedarbeidet for denne delen av kalkulatoren er gjort av MiSA Miljøsystemanalyse med hjelp fra CICERO og Transportøkonomisk Institutt. Alle tall for transport inkluderer infrastruktur og produksjon av kjøretøy. Sykkel Klimagassutslipp fra produksjon og bruk av sykler er så ubetydelige at de er utelukket fra denne …

Klimagassutslipp fra samferdsel – SSB

Fra og med 2008 var det imidlertid en reduksjon i klimagassutslipp fra transport både i Norge og i EU-28. I Norge fortsatte nedgangen i 2009, mens i 2010 var det en økning i utslippene, og etter det har de vært relativt stabile. I EU har den nedgående trenden fortsatt i perioden 2008-2013.

[PDF]

Utvikle smarte løsninger Redusere energibruk og

Selvkjørende transport på Fornebu Samarbeidsarenaer – nasjonalt og internasjonalt Bærum Næringsråd Transport 2.0 – Vestregionen Smart Innovation Østfold klimagassutslipp fra fossilt drivstoff. SAMARBEIDSPARTNERE I PROSJEKTET: Bærum kommune (eier) Q-Free EasyPark IBM Atea Microsoft Next Brigde Cale

Utslipp av klimagasser – årlig, endelige tall – SSB

Transport og reiseliv; Utdanning; Utenriksøkonomi; Valg; Varehandel og tjenesteyting; Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Olje- og gassutvinning har siden 2007 vært den største kilden til klimagassutslipp og sto i

Konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember …

Presentasjonene fra Samferdselsdepartementets konferanse om klima, teknologi og transport 2. desember 2016. Samlet dokument med alle presentasjonene.