Kommunen ønsker forslag til navn på sidevei fra Bruerveien

Kommunen ønsker forslag til navn på sidevei fra Bruerveien

Vi vil gjerne ha forslag til veinavn på denne veien, dette kan for eksempel være stedsnavn, navn etter kjente avdøde personer eller det kan være et temanavn etter for eksempel vegetasjon eller dyr.

[PDF]

Navnekomitéens forslag til navn på hytteveier i …

16 Fra Svorkdalsvegen og til Damtjønna og videre inn i regulert hyttefelt. Damtjønnvegen hyttefelt med sidevei mot nordøst i enden. Slettesvegen 28 Fra vei 27 like nord for kryssing Navnekomitéens forslag til navn på hytteområder i Orkdal kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune. OKSTAD ØSTRE FORSLAG TIL

Block Watne AS ønsker å utvikle området som et attraktivt boligområde. Med å gå fra en skala på 1/ til 1/1.000 vil enkelte justeringer for forhold til terreng og landskapsform være naturlig. L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar . …

Jeg har brug for nogle forslag til rigtig gode danske

Klasse navn til en zombiebog. Jeg må simpelthen læse den, kun pga. navnet. Foregår historien i Danmark? Det er en lidt længere sag på knap 800 sider, men hvor andre af Dennis Jürgensens bøger har et humoristisk element, så er den her ret brutal. Har lige fundet dem frem fra kælderen til endnu en gennemlæsning. En overraskende

Detaljregulering med konsekvensutredning for Veum …

Alle som har kommet med merknad til planprogram eller reguleringsplan får kopi av vedtak fra kommunen. Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan detaljregulering, med konsekvensutredning. Planområdet Planområdet ligger 5 km nord for Fredrikstad sentrum ved en sidevei fra Fv.409. 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak

Klager på veinavn – rb.no

Her ønsker kommunen forslag til et helt nytt veinavn. Kjendisnavn . Noen veier har så langt vært helt uten navn. Også her ønsker kommunen navneforslag fra innbyggerne. Blant annet trenger en vei inne på OSLs område på Gardermoen et navn. Det samme gjør en sidevei til Skyttervegen på Hauerseter.

Nokre forslag til barnebøker på engelsk frå The …

Nokre forslag til barnebøker på engelsk frå The Guardian. jan 5, 2018. Mot slutten av kvart år publiserer den engelske avisa «The Guardian» kva dei meiner er dei beste barnebøkene utgitt det året. Nokre av desse har me alt i samlinga og andre planlegg me å kjøpa inn i løpet av våren. En side fra Webløft.

Forespørsel om innspill til veinavn og veiparseller i

Navnekomiteen har nå utarbeidet forslag til veinavn i Flatanger kommune. I dette arbeidet ønsker komiteen innspill fra alle som har synspunkter på navnsettingen. En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna.

Bomstasjon-striden: Disse blir hjulpet – disse må avvente

Myrhol ønsker også å omplassere bomstasjonen i Randabergveien på Tasta, fordi den splitter bydelen og fordi den etter planen skal stå like utenfor stuevinduene til et borettslag. Her fikk FNB ikke flertall, Myrhol fikk kun støtte fra SV og MDG.

Nye veinavn på høring – Jevnaker kommune

Vei fra Svenåveien til Ølja. 14. Energiveien Endring av sidevei, som er registrert som Musmyrveien, til Energiveien. Se mer detaljerte kart-illustrasjoner (pdf) Har du synspunkter? Frist for å komme med merknader eller forslag til andre navn er 13.04.2015. Merknader sendes til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker, SMS-varsel fra