Kurs i arbeidsrett

Kurs i arbeidsrett – Arbeidsrettskurs i Ullensaker (3 kurs

Kurs i arbeidsrett – Arbeidsrettskurs i Ullensaker – I kategorien arbeidsrett finner du kurs med teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende arbei

Kurs i arbeidsrett – Folkeuniversitetet

På dette kurset i arbeidsrett lærer du om rettsreglene som regulerer vilkårene i arbeidslivet. Gjennom kjennskap til hvordan lovverket fungerer, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten blir du trygg på å bruke lovverket som praktisk verktøy i …

Arbeidsrett Kurs – kursguiden.no

Trenger du et kurs i arbeidsrett? På denne siden finner du en liste over arbeidsrettskurs, både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Kurs i arbeidsrett for ledere og arbeidsgivere | Virke

Kurs i arbeidsrett gir innføring i de mest sentrale lover og regler som er av betydning å kjenne til som leder eller utøver av arbeidsgiverfunksjonen: arbeidsgivers styringsrett, ansettelse, prøvetid, arbeidstid, overtid, sykefravær, permisjon, ferie, oppfølging, oppsigelse og avskjed.

Kurs i arbeidsrett på nett | Høyskolen Kristiania …

Beskrivelse. Individuell arbeidsrett gir deg kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter, kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og få forståelse for hva en tariffavtale er, og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Grunnkurs i arbeidsrett (Oslo) | Advokatenes HR

Grunnkurs i arbeidsrett (Oslo) . Påmelding * * * * Kurs i Oslo Avlysning av kurs Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursets start i tilfelle av for få påmeldte kursdeltakere. Ved force majeure, sykdom m.m kan det i ytterste tilfelle avlyses tettere på kursstart.

Kurs i arbeidsrett – NHO Reiseliv: Arbeidsgiver- og

Advokatene i NHO Reiseliv inviterer til årlig arbeidsrettskurs.

Kurs i arbeidsrett – Arbeidsrettskurs (176 kurs) | …

Kurs i arbeidsrett – Arbeidsrettskurs – I kategorien arbeidsrett finner du kurs med teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende arbeidsrettslige s

Kurs i Arbeidsrett i 2018 – Klikk her for å finne

Finn relevante kurs innen Arbeidsrett i . Her finner du Arbeidsrett kurs i som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere.

Arbeidsrett 1 | BI

Hvorfor Arbeidsrett 1? De fleste konflikter i arbeidslivet på individnivå skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet, og hvordan konflikter som oppstår skal håndteres og løses.