Ønskedikt : til min Gyldenlak Henrik Wergeland

Diktanalyse av Henrik Wergelands «Til min Gyldenlak»

I ungdomstiden var Wergeland ofte forelsket, og det skrev han ofte dikt om. Senere skrev han også vakre kjærlighetsdikt til hun som senere ble hans kone, Amalie Sofie Bekkevold. Han skildret alt det vakre han må forlate når han …

Til min Gyldenlakk – Norske Dikt

Gyllenlakk, før du din glans har tapt, da er jeg det hvorav alt er skapt; ja, før du mister din krones gull, da er jeg muld. Idet jeg roper; med vinduet opp!

Elin’s blogg: «Til Min Gyldenlakk» av Henrik Wegeland

og, Gyldenlak, vær i Dødens Huus dens Brudeblus! Diktanalyse. Henrik Wergeland skrev dette diktet våren 1845. Diktet ble trykket i Morgenbladet 24. Mai 1845 og det er blant de siste diktene han skrev, det tilhører dødsdiktetne. Diktet handler om et dødende menneske som ytrer sitt siste ønske til en blomst.

TIL MIN GYLDENLAK – Dokumentasjonsprosjektet

HENRIK WERGELAND – SAMLEDE SKRIFTER: I. DIKT: 3. BIND 1842-1845: TIL MIN GYLDENLAK Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; ja før Du mister din Krones Guld, da er jeg Muld. Gyldenlak, vær i Dødens Huus dens Brudeblus! BLA BAKOVER

Ønskedikt : til min Gyldenlak Henrik Wergeland

Wergeland er nok vår aller største poet. Han har skrevet så mye vakkert! (Laila, jeg så dette diktet ved en eller annen feil var blitt lagt inn 3 ganger så jeg slettet to av dem, men nå ble jeg så redd for at det kanskje var kommet kommentarer til noen av de to jeg slettet, for det gikk litt fort.

Oppgave 1 -Til min Gyldenlak Analyse av Henrik …

Henrik Wergeland (1808-1845) ble alvorlig syk og døde, bare 37 år gammel. Han skrev mye i løpet av den perioden han var syk, blandt dem Til min Gyldenlak. ! ! I artikkelen til Frich, Schei & Johansen «På sykeleiet- sykdom og medisin i litteraturen» s.20, står det om den terapeutiske virkningen litteratur kan ha.

Diktanalyse – Til min Gyldenlak – Romantikken

Til min Gyldenlak – av Henrik Wergeland Av: Ina Wavik Christensen TIL MIN GYLDENLAK Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; ja før Du mister din Krones Guld, da er jeg Muld. Idet jeg raaber: med Vindvet op! mit sidste Blik faar din Gyldentop. Min Sjel dig kysser, idet forbi den flyver fri.

Til min Gyldenlak – Henrik Wergeland – Lills norsk blogg

Til min Gyldenlak – Henrik Wergeland Gyldenlak = Blomst med gule kronblader. Min Gyldenlak var noe av det siste Wergeland skrev før han døde 37 år gammel, av tuberkulose. Diktet handler åpenlyst om døden og har en slags dyster, melankolsk stemning over seg, selv om skildringen av blomsten kan ses på som et lyspunkt den…

Henrik Wergeland – Wikipedia

Henrik Wergeland entered The Royal Frederick University in 1825 to study for the church and graduated in 1829. That year, he became a symbol of the fight for celebration of the constitution at 17 May, which was later to become the Norwegian National Day.

Died: 12 July 1845 (aged 37), Christiania (now Oslo), Norway

Motiv og tema i Til min Gyldenlak av Henrik Wergeland

Motiv i «Til min Gyldenlak» Motivet i diktet er en person som snakker til en gyllenlakk om sin nært forestående død. Personen skal bli til jord før blomstene visner: « ja, før du mister din krones gull, / da er jeg muld. » (strofe 1, vers 3-4).