Øya barnehage

Øya barnehage – Trondheim kommune

1. februar 2016 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Harald Hardrådes gate 18 på Øya. Barnehagen har kapasitet til 56 barn mellom 1 og 3 år, og 40 barn mellom 3 og 6 år. I tillegg har barnehagen et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger med kapasitet til 12 barn mellom 1 og 3 år, og 18 barn mellom 3 og 6 år.

ØYA Barnehage – Home | Facebook

ØYA Barnehage. 596 likes. ØYA barnehage ønsker VELKOMMEN INN! Det nye barnehageanlegget åpnet 1. februar 2016. Barnehagen har 8 barnegrupper.

ØYA Barnehage – Startside | Facebook

ØYA Barnehage. 596 liker dette. ØYA barnehage ønsker VELKOMMEN INN! Det nye barnehageanlegget åpnet 1. februar 2016. Barnehagen har 8 barnegrupper.

Øya barnehage | Selberg Arkitekter

Øya barnehage På oppdrag fra Trondheim kommune har Selberg Arkitekter utarbeidet utomhusanlegg til Øya barnehage, og Krinkelkroken barnehager. Den gamle Sekskanten barnehage ble revet og en ny barnehage ble etablert.

Øya Barnehage, Trondheim – Utdanningsdirektoratet – …

Øya barnehage har åtte avdelinger. Fire småbarnsavdelinger er fordelt på to baseområder i første etasje, og fire storbarnsavdelinger er tilsvarende organisert i andre etasje. En avdeling i hver etasje er innføringstilbud til barn av nyankomne flyktninger som deltar i Introduksjonsprogram i Trondheim kommune.

Øya barnehage

Øya barnehage sin hjemmeside, for informasjon til foreldre og brukere

Nye Øya barnehage – nær naturen midt i – Trondheim …

Øya barnehage bygger videre på erfaringer og miljømessige resultater vi har oppnådd i andre prosjekter, sier han og poengterer at Trebyen-satsningen fortsetter, med fornyet …

Festival i Øya barnehage | Rørosnytt.no

Det var et fint kakebord i Øya barnehage under dagens FORUT-festival. Foto: Tore Østby. I dag er det festival i Øya barnehage. Barn, foreldre, besteforeldre og ansatte koser seg med basar, kakebord, filmer og månefest. Festivalen …

Storøya barnehage | Bærum kommune

Storøya barnehage er en av forskningsbarnehagene til et forskningsprosjekt som heter Trygg før 3 (Thrive by 3) fra august 2018 til 2020. Hensikten med Trygg før 3 er å fremme kvaliteten på relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema.

Kristiansand kommune – Velkommen til nytt friområde – øya

Velkommen til nytt friområde – øya Dybingen! Tirsdag 21. august ble det høytidelig markert kommunal overtakelse av øya Dybingen, som en av de siste forsvarseiendommene i Kristiansand.