Regjeringen strammer inn reglene for HMS-kort –

Regjeringen strammer inn reglene for HMS-kort – DN.no

Regjeringen strammer inn reglene for HMS-kort for å hindre arbeidslivskriminalitet.

Strammer inn trygdereglene for flyktninger – regjeringen…

Regjeringen følger opp flyktningeavtalen på Stortinget og foreslår å avvikle de særskilte trygdereglene for flyktninger i folketrygden. Strammer inn trygdereglene for flyktninger. Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og

Hauglie strammer inn regelverket for utenlandske

Regjeringen strammer inn reglene om oppholdstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS-området.

Regjeringen strammer inn regler i byggebransjen – …

Regjeringen strammer inn regler i byggebransjen. Som et ledd i kampen mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen, foreslår regjeringen en innstramming i ordningen med HMS-kort.

Nyheter – dinHMS

Regjeringen strammer inn på reglene for HMS-kort. Regjeringen strammer inn reglene for HMS-kort for å hindre arbeidslivskriminalitet. les mer 24 august 2016, 11:07AM. Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 …

Strammer inn praktikantordning for å – regjeringen.no

Regjeringen vil hindre misbruk av praktikantordningen og strammer inn reglene om oppholdstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS-området.

HMS-kortet – regelendring til besvær? | KPMG | NO

Regjeringen ville endre reglene for HMS-kort for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. KPMG Law ropte varsko og mobiliserte bransjen.

Regjeringen strammer inn reglene for Kåre Wiig og co.

 ·

Regjeringen strammer inn reglene for Kåre Wiig og co. Ekteparet Artem og Hanna Sterenko fra Ukraina kom til Jæren i vinter og skal jobbe på Wiig Gartneri i to år. Etter 1. september blir det tillatt med maksimum tolv måneders praksis, og i bare seks måneder om gangen. Foto: Hilde Anette

Finanstilsynet strammer inn: Kun ett kredittkort per

Finanstilsynet strammer inn: Kun ett kredittkort per person Finanstilsynet strammer kraftig inn på reglene for forbrukslån. Snart vil bankene kun få lov til å utstede ett kredittkort per person uten å gjennomføre en omfattende kredittsjekk. (DN)

Strammer inn varslingsreglene – Byggmesteren

Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft og bedre beskyttelse av kilder.