Selvskading hos ungdom: Praktiske råd til foreldre

Selvskading hos ungdom: Praktiske råd til foreldre

Når foreldre oppdager at barnet sitt driver med selvskading, er det ikke til å undre seg over at man kan oppleve en rekke følelser som sjokk, sinne, sorg og skyld. Sjokk og fornektelse Fordi selvskading er noe mange ungdommer prøver å skjule, kan det være sjokkerende for foreldre å oppdage at deres eget barn med hensikt skader seg selv.

Ny film om selvmord og selvmordstanker (LEVE) – Hjelp til

Filmen er laget i samarbeid mellom Røde Kors Ungdom, Røde Kors, Stiftelsen Olafs Minnefond og Unge LEVE. Filmen viser fire unge personer som snakker om sine opplevelser med selvmordstanker og om sine egne selvmordsforsøk.

RVTS Vest – I anledning Verdensdagen mot selvskading …

Selvskading hos ungdom: Praktiske råd til foreldre – Hjelp til hjelp Når ungdommer skader seg selv føler foreldre seg ofte maktesløse i forhold til hva de kan gjøre for å hjelpe ungdommen. I denne artikkelen leser du hva foreldre kan gjøre dersom barnet deres har problemer med selvskading.

Selvskading – sett ord på det | Ung.no

For andre er selvskading en form for kommunikasjon, hvor man har lyst å fortelle om de vonde følelsene man sliter med. Men følelsene er ofte vanskelig å uttrykke med ord. Kan man gjøre noe selv? Når man har bestemt seg for å fortelle hemmeligheten sin, er det viktig å fortelle den til noen som en har tillit til og som en kan stole på.

Selvskading: Jeg prøvde bare å finne en måte å overleve …

Jeg flyttet til Oslo og når jeg trodde det ikke kunne bli verre så ble det bare det. Alkohol og rus tok over livet mitt, og jeg levde i det man kan kalle «et helvete». Jeg hadde fått en kronisk sykdom på toppen av det hele som gjorde at kroppen av full av betennelser, og til slutt så klarte jeg ikke å stå på beina.

selvskading kutting selvskade | Ung.no

Problemet blir selvsagt at mye av det man vet, eller tror man vet, om selvskading ikke stemmer for mange som sliter med selvskading, og at folk blir unødvendig skremt eller sinte når de får høre om selvskading.

[PDF]

Å ha ansvaret for små barn som skader seg selv. – …

atferden hos barna frem til 5 år. Når barnet var nådd 5 år, var atferden helt fraværende. Nedgangen i selvskading fra 18 måneder var etterfulgt av en slående økning av heteroaggressiv atferd og raserianfall. Heteroaggressiv atferd er atferd rettet mot andre heller enn en selv, slik som å slå andre og kaste ting.

Selvskading – Barn og Foreldre – VG Nett Debatt – vgd.no

Det er foresatt/foreldre som må gi klarsignal til tvangsbehandling. du kan jo prøve å ringe en dps. der gir de deg råd og har håndtert drøssevis med tilsvarende saker. jeg tror ikke tvang er så lurt i slike saker. det vil bare komme verre ting ut av det. men en samtale med faren kunne jo vært en start. det er åpenlyst at jenta har

Velg å leve – Helse Stavanger

Selvskading hos ungdom: Praktiske råd til foreldre. Lærere kan redde liv – Snakk tydelig med barna om selvmord. Litteratur. Litteratur om selvskading og selvmord Husk at bibliotekene har god litteratur om emnet. Ved Stavanger universitessjukehus finner du et godt utvalg. Bibliotekarene kan hjelpe å finne vitenskapelige artikler.

Selvskading – hvordan hjelpe?|Selvskading er

Selvskading er gjerne knyttet til følelser av skam, avvisning og lav selvfølelse, og dersom barnet blir møtt med sinne eller anklagelser er det stor sannsynlighet for at barnet vil isolere seg ytterligere. Selv om handlingen kan utløse frustrasjon, redsel og sinne hos foreldre er det viktig å nærme seg barnet med empati og forståelse.