Skole-hjem samarbeid

Betydningen av skole-hjem samarbeid – udir.no

Samarbeid mellom hjem og skole har også betydning for andre utviklingsområder enn de rent faglige. Det er funnet en klar sammenheng mellom skole–hjem samarbeid og elevenes sosiale utvikling og atferd.

Samarbeid skole – hjem – God Skole

Samarbeid skole – hjem Skolens samarbeid med hjemmene er en bærebjelke i arbeidet for at skolen skal bli god for absolutt alle. Skolens innsats for å dra med foreldre, for å skape en felles forståelse med foreldre, og for å ha foreldre med seg når det kniper, kan avgjøre hvorvidt både ansatte og elever får en god hverdag i skolen.

Hjem-skole-samarbeid – udir.no

Godt samarbeid mellom skole og hjem bidrar både til gode læringsvilkår for hver enkelt elev, og til et godt læringsmiljø for alle på skolen

Samarbeid skole-hjem – nordvoll.osloskolen.no

Utdanningsetaten har på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap utarbeidet en ny veileder for hjem–skolesamarbeidet. Den nye veilederen gjelder fra februar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole.

Forberede utviklingssamtalen – Skole-hjem samarbeid

 ·

Dersom skolen utarbeider felles retningslinjer for utviklingssamtaler bør dette gjøres i nært samarbeid med skolens klassekontakter eller foreldrenes samarbeidsutvalg. Et slikt samtaleskjema kan sendes med innkallingen til utviklingssamtalen, slik at elev og foreldre har tid til å forberede seg (Fritt etter Berglyd 2003: 70,90).

Samarbeid mellom hjem og skole – Kvalitet i Osloskolen

Samarbeid mellom hjem og skole Hjem–skolesamarbeid i Osloskolen Veilederen Samarbeid hjem–skole gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS.

Moava.org : Skole-hjem samarbeid

 ·

Samarbeid hjem-skole i lærerutdanningen FUG og de fire andre nordiske foreldreorganisasjonene har samlet stoff og laget en ressursbank med materiell, forskning og gode eksempler på godt hjem-skole-samarbeid.

Moava.org : Skole-hjem samarbeid

 ·

Samarbeid hjem-skole i lærerutdanningen FUG og de fire andre nordiske foreldreorganisasjonene har samlet stoff og laget en ressursbank med materiell, forskning og gode eksempler på godt hjem-skole-samarbeid. Skolesystemet i Norge Info om det norske skolesystemet for de som er ny i Norge.