Sosiale medier skaper en ny politisk offentlighet

Sosiale medier skaper en ny politisk offentlighet

Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer med hverandre på. Og de har endret måten vi diskuterer politikk på. Det betyr ikke at alt er nytt og at vi ikke tar med oss vår personlighet, kulturelle tradisjoner og etablerte sosiale strukturer inn i sosiale medier. Det er likevel tendenser til endring.

Samfunnsforskers blogg: Sosiale medier: en …

Sosiale medier: en demokratisert offentlighet? Bernard Enjolras, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. Kari Steen-Johnsen, forsker, Institutt for samfunnsforskning . Sosiale medier skaper ikke isolerte «ekkokammere» hvor debatter foregår bare blant likesinnede. Mulighetene for ”samarbeidsdemokrati” – som …

[PDF]

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON …

SOSIALE MEDIER OG POLITISK KOMMUNIKASJON – GAMMELT NYTT? Sosiale medier, endring og en ny offentlighet? Hva har så preget medienes formidling innenfor et tradisjonelt medie- selv skaper koblinger mellom hverandre og at de selv skaper og utveksler innholdet i mediene. Kommunikasjonen er altså ikke en-

Sosiale medier skaper utfordringer for ledere i …

Selv har jeg skrevet noe om dette i en artikkel i bok Sosiale medier i all offentlighet, der fokus er på å skjønne rammevilkårene for bruk av sosiale medier i offentlige virksomheter. Min innfallsvinkel er at dette krever en ny kompetanse av lederne.

Sosiale_medier – Dagbladet

Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler sosiale_medier. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler sosiale_medier Innhold Jeg vil lansere en ny emneknagg: #FåDetUt Debatt. Hyller avdød «Star Wars»-kollega Det skaper storm

FRP på sosiale medier – socius.sosiologi.org

Sosiale medier er en politisk kamparena, men selv om stadig flere politikere kurses i bruk av disse, betyr ikke det at de mestrer det. De siste årene har det stadig dukket opp saker i massemediene hvor politikere beskyldes for å uttrykke seg upassende eller på måter som ikke sømmer seg. Sosiale medier utgjør en ny teknologisk

Barnevern på sosiale medier – offentlig deltakelse og

Bruk av sosiale medier har medført en endret offentlighet med nye muligheter for deltakelse. Det finnes forskning om sosiale medier, samfunnsdeltakelse og medborgerskap generelt, men det har vært lite forskning på deltakelse i den digitale offentligheten avgrenset til barnevern. Deltakelsen innebærer ikke nødvendigvis direkte politisk

Ny avhandling om debatten i sosiale medier | …

Ny avhandling om debatten i sosiale medier. Vatnøy argumenterer for at Norge er et særlig interessant tilfelle for å utforske politisk debatt i sosiale medier. Norge er et lite språkfellesskap med en egalitær offentlighet og en konsensusorientert politisk tradisjon. Dette, i kombinasjon med teknologiske og økonomiske omveltninger i