Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner

Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner | Tidsskrift

Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner kan utføres Oppgitte interessekonflikter: Lars Øivind Høiseth har deltatt som «coinvestigator» i kliniske studier av legemidler produsert av Roche og Amgen, som lager henholdsvis Neo-Recormon og Aranesp.

[PDF]

Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner

MEDISIN OG VITENSKAP Aktuelt 2658 Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2006; 126: 2658–61 Større kirurgiske inngrep hos Jehovas vitner 2658–61 Lars Øivind Høiseth* [email protected]

Major cancer surgery on Jehovah’s Witnesses — MD …

We present a case and our experiences and routines when performing major cancer surgery on Jehovah’s Witness patients. Material and methods. The medical records of Jehovah’s Witnesses, who underwent major surgery at the Norwegian Radium Hospital from April 1992 to February 2006, were surveyed retrospectively.

Spesialbehandling for Jehovas vitner – nettavisen.no

De har derfor funnet frem til metoder som muliggjør større kirurgiske inngrep uten at det brukes blodprodukter, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening. Det finnes hele 34 blodsparende teknikker. Siden 1992 er det registrert 34 inngrep hos Jehovas Vitner med noen av de nye teknikkene.

Jehovas vitner-blod – Hjelpekilden

Jehovas vitner har gjennom sine publikasjoner fremhevet verdien av å ikke ta i mot blodoverføringer, og mennesker som har dødd som følge av blodnekt har fått mye positiv oppmersomhet, som i dette bladet utgitt av selskapet Vakttårnet i 1994.

Opererer uten blodoverføring – NRK Østlandssendingen

Ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet kan medlemmer av Jehovas vitner nå gjennomgå større kirurgiske inngrep uten bruk av blodprodukter.

Jehovas vitner — den kirurgisk/etiske utfordringen

Jehovas vitner underkaster seg medisinsk behandling og kirurgiske inngrep. Ja, det finnes i virkeligheten mange leger, også kirurger, blant dem. Men vitnene er dypt religiøse mennesker som mener at de ikke kan ta imot blodoverføring.

Litteraturliste Videreutdanning i anestesisykepleie Kull – …

Isolasjon Stell av sengeliggende pasient Forebygging av luftveisinfeksjoner postoperative sårinfeksjoner intravaskulære infeksjoner Urinveisinfeksjoner kateterassosierte Infeksjoner hos premature og nyføldte Infeksjoner ved intensiv behandling MRSA smitte s Prionsykdommer s Desinfeksjon og sterilisering Operasjoner s Ambulanse og annen …