Tilsyn med Gol videregående skole

Gol vidaregaende skule

9 292 søkere har fått tilbud om skoleplass i Buskerud. 527 søkere med rett til skoleplass står foreløpig uten tilbud. Les mer Oppdatert 27.07.2018

Flere Nyheter · Utdanningstilbud · Studiespesialisering · Musikk, Dans Og Drama

Tilsyn – udir.no

For å sikre en god og trygg utdanning for alle fører staten tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet barnehageeier i særlige tilfeller offentlige skoleeiere friskoler Videregående Spesielt for. Private barnehager Private skoler Gjelder det en skole eller kommunen som barnehagemyndighet?

[PDF]

Fylkesmannen . U Vår date: 05.01.2015 Gol …

Gol videregående skole Gymnasvegen 27 3550 GOL Varsel om tilsyn med Buskerud fylkeskommune -Gol videregående skole – tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen -krav om innsendelse av dokumentasjon Etter opplæringsloven, lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Regelverk for inntak til videregående opplæring – udir.no

Skole og opplæring. Saksbehandling Tilsyn barnehage og opplæring. Tilsyn – oversikt Egenvurdering Felles nasjonalt tilsyn Funn fra tilsyn Lukk. Du er her: Forside; Regelverk og tilsyn; Finn regelverk – skole og opplæring Søkere med behov for tilrettelegging.

Tilsyns- og revisjonsrapporter – Buskerud fylkeskommune

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring 2017. Tilsynsrapport – Rett til videregående opplæring for voksne Varsel om tilsyn ved Gol vgs; Tilsynsrapport elevenes lærlingsutbytte Gol vgs; Tilsyn med minste årstimetall for opplæring av elever i videregående skole 2008. Rapport fra tilsyn; Svar på tilbakemelding 1

Kvaløya videregående skole – PDF – docplayer.me

Føre tilsyn med fagområdets undervisningsutstyr og rapportere videre for eventuelt vedlikehold / Oppgradering 5. for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014. ibuskerud Endehg TILSYNSRAPPO RT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplaeringen Buskerud fylkeskommune Gol vidaregåande skule …

Veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og

Den som tar videregående opplæring ved en privat videregående skole godkjent etter privatskoleloven, tar ut den rett vedkommende har til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. Det følger av privatskoleloven at departementet fører tilsyn med skoler som driver i medhold av privatskoleloven. Departementets

GOL VIDEREGÅENDE SKOLE – MEDIER OG …

GOL VIDEREGÅENDE SKOLE – MEDIER OG KOMMUNIKASJON. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke BLI KJENT MED STUDIET SYKEPLEIE Bli kjent med sykepleiestudiet Valg av utdanning Se flere artikler. Fakta om GOL VIDEREGÅENDE SKOLE

Grunnskole og videregående opplæring – Fylkesmannen …

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Mobbing og andre …

GOL VIDEREGÅENDE SKOLE – Studiemuligheter

Er du positiv og deltar aktivt i undervisninga, vil personalet ved skolen hjelpe deg med en kavalitetsutdanning. Linjer ved skulen: – Idrettsfag – Musikk, dans og drama med programområdet drama Fagområder GOL VIDEREGÅENDE SKOLE tilbyr studier innen. Estetiske fag, kunst- og musikkfag; Hotell- og reiselivsfag; Idrettsfag, …