Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen – Syddansk Universitet – sdu.dk

Eksamen Vælger man at afslutte med eksamen, tilføjes et skriveseminar ligeledes på to dage, og der opgives et individuelt pensum på 1000 sider, hvoraf mellem halvdelen og to tredjedele er fælles- læste tekster og resten er individuelt valgte tekster med reference til …

Undervisning og eksamen – studerende.au.dk

Skulle uheldet være ude, og du har skåret eller stukket dig under patienthåndtering, vil den afdeling, som du er tilknyttet, tage stilling til, hvad der skal ske. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte en af følgende personer, som vil igangsætte vores interne procedure:

Timeplanlegging av undervisning og eksamen | …

Timeplanlegging av undervisning og eksamen. UiB bruker systemet TP til timeplanlegging av undervisning og eksamen.

Undervisning og eksamen | KADK

Eksamen. Alle diplommoduler afsluttes med en skriftlig opgave, hvorefter hele diplomuddannelsen afsluttes med en diplomafhandling. Modul 1-3 og 5 bedømmes med intern censur, og modul 4 og 6 bedømmes med ekstern censur. Akkreditering Diplomuddannelsen i Designledelse er i proces med at blive akkrediteret af …

Undervisning og eksamen – For ansatte – Universitetet i …

Undervisning og eksamen Programspesifikk informasjon. Bare programmer med programspesfikk informasjon om undervisning og eksamen skal ha en egen side om dette. Hvis det er lite informasjon som er programspesfikk, anbefaler vi å legge de avsnittene nederst på Oppbygning og gjennomføring.

Undervisning og eksamen – medarbejdere.au.dk

Undervisning og eksamen På denne side ligger der informationer om Undervisning og Eksamen rettet mod medarbejdere på Aarhus BSS. Institutspecifik information finder …

Kandidat – studerende.au.dk

Du er her: AU Studerende Studieportaler Studieportaler Health Medicin Undervisning og eksamen

Tilmelding til kurser – undervisning og eksamen – DTU

Tilmelding til undervisning og første eksamensforsøg. Tilmelding til undervisning og første eksamensforsøg sker, når du sender tilmeldingsformularen til …

Undervisning og eksamen – Rettsvitenskap (jus) (master …

Undervisning og eksamen Undervisnings- og læringsformer Fakultetet tilbyr undervisning i form av forelesninger og ulike typer smågruppeundervisning, innlevering av kurs- og fakultetsoppgaver og veiledning.

Forside – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for specialpædagogisk støtte på frie grundskoler, frie kostskoler, højskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og videregående uddannelser.