Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET

SINTEF – Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester Change to english language Søk

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester OPTET-prosjektet viser hvordan innføring av optimeringsteknologi ikke bare endrer måten planlegging av arbeidslistene gjennomføres på, men også endrer arbeidsdagen til de ansatte, tjenestene som leveres til brukerne …

[PDF]

Rapport – SINTEF

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten . OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester . Forfattere . Mette Røhne, Dag Ausen, Lisbet Grut . Foto: Horten kommune / Sandefjord kommune. hjemmetjenesten i daglig drift i kommuner med ulike journalsystemer;

Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten – PDF

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester. Forfattere. SINTEF Digital. 207:00672 – Åpen Rapport Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten OPTET Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester Forfattere Mette Røhne, Dag Ausen, Lisbet Grut Foto: …

ARBEIDSPLANLEGGING I HJEMMETJENESTEN – PDF

ARBEIDSPLANLEGGING I HJEMMETJENESTEN Oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Løsningen, hva har vi fått? Erfaringer og noen gevinster Ledelse for å oppnå resultater Kjersti H. Norheim enhetsleder

Nora – Forskningsresultater

Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester (2017) – SINTEF. Røhne, Mette; Ausen, Dag; Grut, Lisbet; Rapporter – in SINTEF. Trygghets- og mestringsteknologier i Bergen. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Bergen kommune (2016)

Setting fuel standards | Scania Group

Eva Iverfeldt combines her work as Scania’s Technical Manager for Fuels with chairing the Swedish fuel standards committee.

Full list – coe.int

The Protocol completes provisions contained in the Convention. It withdraws the possibility offered by the Convention to refuse assistance solely on the ground that the request concerns an offence which the requested Party considers a fiscal offence.

Protein and Amino Acids | Recommended Dietary …

Read chapter Protein and Amino Acids: Since its introduction in 1943 Recommended Dietary Allowances has become the accepted source of nutrient allowances

San Patrignano Community

San Patrignano community is alive, with the help and support of those who have already had similar life experiences, who understand the difficulties, hardships and exclusions. Reconstructing the identity of people by strengthening the values: honesty, commitment, respect for themselves and for others, solidarity and interpersonal skills.