Vil forebygge selvmord i nedgangstidene

Vil forebygge selvmord i nedgangstidene – Helse Fonna

Hvert år velger rundt 50 personer i Helse Fonna-regionen å ta livet sitt. Fagfolk frykter at nedgangstidene vil føre til flere tap av liv. Lørdag er det verdensdag for forebygging av selvmord.

[PDF]

Hvordan forebygge selvmord En veileder for …

forebygge selvmord, kalt SUPRE. Dette heftet er en revidert versjon av en av de mange Vi vil spesielt takke professor Diego de Leo, Griffith University, Brisbane, Queensland, Australia, som sto bak en tidligere versjon av dette heftet. Vi vil også takke dr. Lakshmi

Fakta om forebygging av selvmord – FHI

Videre vil mange av dem som dør ved selvmord ha vært i kontakt med fagpersoner som leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og andre utenfor psykisk helsevern. Derfor bør disse faggruppene øke sin kompetanse når det gjelder å kartlegge og følge opp pasienter med psykiatriske problemer.

Høie vil forebygge selvmord med veileder til …

Høie vil forebygge selvmord med veileder til kommunene Helsedirektoratet gir for første gang ut en veileder til kommuner for å forebygge selvskading og selvmord. Foreningen LEVE savner oppfølging av kommunene.

[PDF]

Nasjonale retningslinjer for forebygging av …

Helsetjenestene vil dessverre aldri fullt ut kunne for­ kan forebygge selvmord og selvmordsforsøk hos pasienter som er under behandling i psykisk helsevern. De går derfor i liten grad inn på grunn­

Vil forebygge selvmord med små midler – resultatene

Vil forebygge selvmord med små midler – resultatene overrasker – Når du har det dårlig kan du si fæle ting til deg selv, sier det unge byrået bak den nye kampanjen til Kirkens SOS. Hilde Nyman Journalist

DR bringer tema om selvmord : DIGITALT.TV

Ved at bryde tabuet vil vi gøre en indsats for at forhindre og forebygge selvmord”, siger journalistisk redaktør på DR1 Erling Groth. Redaktionel dækning og …

Forebygging av selvmord – Nasjonalt senter for

Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ut i fra forskning vet vi at det er flere steder i den suicidale prosess hvor selvmordsforebyggende tiltak er mulig. Ta kontakt om du vil lære mer eller bruke verktøyet i din praksis: [email protected] Opplæringen gis i korte videoer, er åpent

Stor studie: Klasseromsundervisning forebygger selvmord …

 ·

– Hva gjør dere for å forebygge selvmord hos barn og unge? – Jeg har truffet så mange mennesker som har fått livet sitt ødelagt på grunn av mobbing. Jeg tror at hvis vi klarer å gjøre det bedre på dette området, så vil det også gjenspeiles i antall unge som ønsker å begå selvmord eller begår selvmord.

Lover å bygge gjerder for å hindre selvmord – Bergens …

Etter over to år med venting, er det nå klart at Askøybrua vil tåle vekten av høye rekkverk for å forhindre selvmord. – Nå blir det gjerder, lover fylkesordføreren. for politisaker for å ha slått av alarmsystemet.I 2003 kom det første kravet om sikkerhetstiltak for å forebygge selvmord fra Askøybrua, og i 2012 gikk flere hundre